מה זה? 

יצירת מסלול או תוצרי למידה המשלבים מתודות וגישות חדשניות כגון: 70:20:10, הארגון הלומד, למידה משמעותית ועוד לצד המודלים הקלאסיים.

פיתוח תהליכי למידה חדשניים

איך זה עובד?

פותרים

החלק הכי מעניין בו יוצרים את הפיצוח ואת התוצר עצמו

מאבחנים

בוחנים את התהליכים הקיימים, אוכלוסיית היעד, נתונים, פערי הביצוע ועוד

מתניעים

מגדירים את התוצר הרצוי, גבולות הגזרה ואת היקף הפרויקט (S/M/L)

דוגמאות 

יצירת הכשרה מעשית לתפקיד – מקורס ללמידה מעשית

בחירת פתרונות ללמידת עמיתים

התאמת פתרונות למידה המקדמים חדשנות ארגונית

המרת קורס קלאסי למסלול למידה עצמאית בכניסה לתפקיד

Design by Neta Catz 0507338171